Promocje
Komunalne przepompownie ścieków (Dieter Weismann)
Komunalne przepompownie ścieków (Dieter Weismann)
21,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 9,52 zł
egz.
Dezynfekcja ścieków (Olańczuk-Neyman, Quant)
Dezynfekcja ścieków (Olańczuk-Neyman, Quant)
99,00 zł 70,00 zł 94,29 zł 66,67 zł
egz.
Technika pomiarów przepływu wody i ścieków (H.G. Erb)
Technika pomiarów przepływu wody i ścieków (H.G. Erb)
18,00 zł 10,00 zł 17,14 zł 9,52 zł
egz.
Biologia środowiska
Biologia środowiska
64,00 zł 40,00 zł 60,95 zł 38,10 zł
egz.
Podręczny poradnik eksploatacji oczyszczalni ścieków (Manfred Fischer, Erwin Stier)
Podręczny poradnik eksploatacji oczyszczalni ścieków (Manfred Fischer, Erwin Stier)
21,00 zł 18,00 zł 20,00 zł 17,14 zł
egz.
Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji (Tomasz Nowakowski)
Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji (Tomasz Nowakowski)
53,00 zł 19,00 zł 50,48 zł 18,10 zł
egz.
PW - Dębe - maj 2017 0

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej

organizuje

VII Ogólnokrajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt.:

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

– projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja

która odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 r.

w ośrodku konferencyjnym w Dębem k. Warszawy

TEMATYKA KONFERENCJI:

Celem Konferencji jest prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • problematyka prawna w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej,
 • problematyka wodnych instalacji przeciwpożarowych,
 • problematyka projektowania, wykonania, eksploatacji grawitacyjnych, ciśnieniowych i podciśnieniowych instalacji i sieci kanalizacyjnych w obrębie posesji i osiedli,
 • nowe technologie, materiały i urządzenia w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, badania urządzeń i właściwości hydraulicznych elementów instalacji,
 • programy komputerowe do projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • oszczędzanie wody i energii w budynkach ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia o świadectwach energetycznych dla obiektów budowlanych,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do przygotowywania wody ciepłej,
 • wtórne zanieczyszczenie wody wodociągowej w tym w szczególności wpływ materiału przewodów i uszczelnień na jakość przesyłanej nimi wody,
 • poprawa jakości wody w instalacjach wodociągowych,
 • pomiar zużycia wody, dobór wodomierzy,
 • warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji,
 • czyszczenie i renowacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • pompownie i przepompownie w budynkach, w obrębie posesji i na terenach osiedli,
 • systemy nadzorowania i monitoringu eksploatowanych instalacji,
 • problematyka ujmowania wody i odprowadzania oraz unieszkodliwiania ścieków w obrębie posesji,
 • problematyka lokalnego zagospodarowania wód opadowych.

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20

tel. 501-136-845, 22 234-53-38, fax. 22 825-29-92
e-mail:
Jaroslaw.Chudzicki@pw.edu.pl
Agnieszka.Malesinska@is.pw.edu.pl

 

Strona internetowa konferencji:

www.is.pw.edu.pl/konferencje

 

WYDAWCA:
Wydawnictwo Seidel-Przywecki sp. z o.o.,
wydawnictwo naukowo-techniczne

Adres:

05-509 Józefosław, ul. Olchowa 67B
tel./fax: 22 877 31 88,
e-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki

www.seidel-przywecki.pl.

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW:

Zgłoszenia referatów i komunikatów (tytuł wraz ze streszczeniem o objętości ok. ½ strony) prosimy nadsyłać na adres organizatora konferencji do dnia 30 stycznia 2017 r. (z dopiskiem: „KONFERENCJA INSTALACJE WOD-KAN”).

O akceptacji zgłoszonych referatów poinformujemy listownie do dnia 13 lutego 2017 r.

Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów upływa 13 marca 2017 r.

Przyjęte referaty będą recenzowane i opublikowane jako rozdziały w recenzowanej monografii – pracy zbiorowej. Przewiduje się również opublikowanie wyróżnionych przez recenzentów referatów w czasopismach naukowo-technicznych objętych systemem punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mamy nadzieję, że referaty będą dotyczyły istotnych zagadnień naukowych i technicznych z zakresu projektowania, wykonania i eksploatacji zarówno instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji przeciwpożarowych jak i instalacji kanalizacyjnych odprowadzających ścieki bytowe oraz deszczowe.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich środowisk naukowych w kraju, projektantów, wykonawców i producentów oraz eksploatatorów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy także osoby z przedsiębiorstw wodociągowych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych i firm usługowych.

Mamy nadzieję, że Konferencja, tak jak dotychczas, będzie miejscem owocnej wymiany wiedzy, spostrzeżeń i poglądów dotyczących zarówno zagadnień teoretycznych jak i praktycznych z dziedziny wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA

 

 

Komentarze do wpisu (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
KSIĄŻKA TYGODNIA !!!
Dezynfekcja ścieków (Olańczuk-Neyman, Quant)
Dezynfekcja ścieków (Olańczuk-Neyman, Quant)
99,00 zł 70,00 zł 94,29 zł 66,67 zł
egz.
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl