Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów (Kotowski) TOM I

Dostępność: nakład wyczerpany
Cena: 110,00 zł 110.00
Cena netto: 104,76 zł
ilość egz.
dodaj do przechowalni

Opis

Wydanie I nakład wyczerpany. Wydanie drugie dostępne w dwóch tomach 

Prezentowany podręcznik akademicki stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie podstaw nowoczesnego - bezpiecznego projektowania systemów (sieci i obiektów) odwodnień terenów zurbanizowanych, w duchu zaleceń najnowszej normy PN-EN 752. Praca ma monograficzno-metodologiczny a zarazem aplikacyjny charakter. W 15 rozdziałach, sformułowano podstawy bezpiecznego projektowania i wymiarowania grawitacyjnych systemów (sieci i obiektów) odwodnień terenów, na tle zasad dotychczasowych stosowanych w Polsce.

Książka zawiera ok. 90 tabel i 300 rysunków.

:: SPIS TREŚCI ::

Część I. Podstawy bezpiecznego wymiarowania sieci kanalizacyjnych

1. Wprowadzenie

2. Ogólna charakterystyka systemów kanalizacyjnych
2.1. Rys historyczny rozwoju kanalizacji
2.2. Rodzaje i pochodzenie ścieków
2.3. Klasyfikacja systemów usuwania ścieków
2.4. Kanalizacja konwencjonalna
2.5. Kanalizacja niekonwencjonalna

3. Systemy kanalizacji grawitacyjnej
3.1. Kanalizacja ogólnospławna
3.1.1. Schematy funkcjonalne kanalizacji ogólnospławnej
3.1.2. Odciążenie hydrauliczne kanalizacji ogólnospławnej
3.1.3. Dotychczasowe zasady wymiarowania kanalizacji ogólnospławnej w Polsce
3.2. Kanalizacja rozdzielcza
3.2.1. Schematy funkcjonalne kanalizacji rozdzielczej
3.2.2. Dotychczasowe zasady wymiarowania kanalizacji rozdzielczej w Polsce
3.3. Kanalizacja półrozdzielcza
3.3.1. Schematy funkcjonalne kanalizacji półrozdzielczej
3.3.2. Dotychczasowe zasady wymiarowania kanalizacji półrozdzielczej w Polsce
3.4. Zalety i wady systemów kanalizacyjnych
3.5. Czynniki wpływające na wybór systemu
3.6. Etapowanie budowy kanalizacji

4. Układy sieci kanalizacyjnych
4.1. Układy globalne
4.2. Układy lokalne

5. Zasady bilansowania strumieni ścieków
5.1. Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe
5.2. Wody przypadkowe i infiltracyjne
5.3. Zalecane wypełnienia kanałów ściekowych

6. Podstawy bilansowania wód opadowych
6.1. Ogólna charakterystyka spływów deszczowych
6.1.1. Opady deszczowe
6.1.2. Porównanie ilościowe spływów deszczowych ze ściekami
6.2. Pomiary opadów deszczowych
6.2.1. Deszczomierze klasyczne
6.2.2. Deszczomierze nowej generacji – bezobsługowe
6.2.3. Dokładność pomiarów opadów i reprezentatywność stacji
6.3. Charakterystyka ilościowa opadów
6.3.1. Krzywe wzorcowe opadów
6.3.2. Związek natężenia opadu z częstością występowania
6.4. Modele opadów do projektowania kanalizacji
6.4.1. Modele opadów o zasięgu ogólnopolskim
6.4.2. Modele opadów o zasięgu lokalnym dla Wrocławia
6.4.3. Porównanie modelu Błaszczyka z innymi modelami opadów
6.5. Zasady tworzenia modeli opadów maksymalnych
6.5.1. Podstawy metodologiczne badań
6.5.2. Przykład tworzenia modeli fizykalnych opadów
6.5.3. Przykład tworzenia modeli probabilistycznych opadów

7. Zasady bilansowania odpływu wód opadowych
7.1. Metody czasu przepływu
7.1.1. Założenia wyjściowe
7.1.2. Wybór czasu trwania deszczu miarodajnego
7.2. Metoda granicznych natężeń (MGN)
7.2.1. Założenia wyjściowe
7.2.2. Tok obliczeń w wymiarowaniu kanałów MGN
7.2.3. Interpretacja współczynnika redukcji natężenia deszczu
7.2.4. Metoda uproszczona stałych natężeń (MSN)
7.2.5. Osobliwości obliczeniowe w MGN
7.3. Metoda współczynnika opóźnienia (MWO)
7.3.1. Założenia wyjściowe i zalecenia do projektowania
7.3.2. Osobliwości obliczeniowe w MWO

8. Standardy odwodnienia terenów zurbanizowanych
8.1. Wymagania do wymiarowania kanalizacji
8.2. Porównanie metod wymiarowania kanalizacji
8.3. Zalecenia do wymiarowania kanalizacji w Polsce
8.4. Zalecenia do modelowania działania kanalizacji
8.4.1. Założenia wyjściowe
8.4.2. Wytyczne do obciążenia opadem
8.4.3. Zadania projektowe i metody obliczeniowe
8.5. Przykłady wymiarowania i modelowania sieci kanalizacyjnych
8.5.1. Programy użytkowe do modelowania działania kanalizacji
8.5.2. Wymiarowanie przykładowych sieci kanalizacyjnych
8.5.3. Modelowanie działania przykładowych sieci kanalizacyjnych
8.5.4. Wnioski z analiz działania przykładowych sieci kanalizacyjnych

9. Wymiarowanie hydrauliczne przewodów ściekowych i kanałów
9.1. Rodzaje i klasyfikacje przepływów cieczy
9.2. Przepływy pełnym przekrojem przewodu
9.2.1. Metody i wzory wyjściowe
9.2.2. Sprawność hydrauliczna przewodów i kanałów
9.2.3. Dobór przekrojów przewodów i kanałów ciśnieniowych
9.3. Przepływy w kanałach częściowo wypełnionych
9.3.1. Metody i wzory wyjściowe
9.3.2. Dobór przekrojów przewodów i kanałów częściowo wypełnionych
9.4. Zalecane spadki dna kanałów grawitacyjnych
9.5. Stosowane przekroje kanałów grawitacyjnych
9.6. Przepełnianie się kanałów grawitacyjnych

10. Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnych
10.1. Projektowanie tras kanałów
10.1.1. Sytuowanie kanałów w planie
10.1.2. Wysokościowe sytuowanie kanałów
10.2. Projektowanie spadków dna kanałów grawitacyjnych
10.3. Projektowanie połączeń kanałów
10.4. Projektowanie studzienek kanalizacyjnych
10.5. Projektowanie syfonów kanalizacyjnych
10.6. Techniki budowy i renowacji kanałów
10.7. Eksploatacja sieci kanalizacyjnych
10.8. Etapy i zawartość tematyczna opracowań projektowych

Część II. Podstawy bezpiecznego wymiarowania obiektów kanalizacyjnych

11. Podstawy projektowania i wymiarowania przelewów burzowych
11.1. Zasady projektowania przelewów burzowych
11.1.1. Metoda rozcieńczeń
11.1.2. Metoda deszczu płuczącego (granicznego)
11.1.3. Metoda dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń
11.2. Ogólne zasady wymiarowania przelewów burzowych
11.2.1. Obliczenia hydrauliczne przelewów czołowych
11.2.2. Obliczenia hydrauliczne przelewów ukośnych
11.2.3. Obliczenia hydrauliczne przelewów bocznych konwencjonalnych
11.3. Szczegółowe zasady wymiarowania przelewów bocznych niekonwencjonalnych
11.3.1. Cechy nowoczesnych konstrukcji przelewów bocznych
11.3.2. Podstawy obliczeń hydraulicznych przelewów bocznych z dławionym odpływem
11.3.3. Procedura wymiarowania przelewów burzowych z rurą dławiącą
11.3.4. Przykład wymiarowania przelewu burzowego z rurą dławiącą
11.3.5. Wpływ założeń eksploatacyjnych na parametry konstrukcyjne bocznych przelewów burzowych

12. Podstawy projektowania i wymiarowania separatorów ścieków opadowych
12.1. Zasady projektowania separatorów
12.2. Zasady wymiarowania separatorów
12.2.1. Cechy nowoczesnych konstrukcji separatorów
12.2.2. Nowatorskie urządzenia dławiąco-regulujące
12.2.3. Procedura wymiarowania separatorów z dławionym odpływem
12.2.4. Przykład wymiarowania separatora z dławionym odpływem

13. Podstawy projektowania i wymiarowania zbiorników retencyjnych
13.1. Zasady projektowania grawitacyjnych zbiorników retencyjnych
13.1.1. Funkcje technologiczne zbiorników ścieków
13.1.2. Rodzaje zbiorników retencyjnych ścieków
13.1.3. Przepływowe czy przelewowe zbiorniki retencyjne ścieków deszczowych
13.2. Zasady wymiarowania grawitacyjnych zbiorników retencyjnych
13.2.1. Obliczenia hydrauliczne zbiorników przepływowych
13.2.2. Obliczenia hydrauliczne zbiorników przelewowych
13.2.3. Porównanie objętości przepływowych i przelewowych zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych
13.2.4. Analiza wyników obliczeń objętości zbiorników przelewowych
13.3. Nowoczesne konstrukcje zbiorników ścieków
13.3.1. Zbiorniki grawitacyjne–wielokomorowe
13.3.2. Zbiorniki grawitacyjno-pompowe
13.3.3. Zbiorniki grawitacyjno-infiltracyjne

14. Podstawy projektowania i wymiarowania regulatorów hydrodynamicznych przepływu ścieków
14.1. Zasady projektowania regulatorów wirowych
14.1.1. Budowa i zasada działania regulatorów wirowych
14.1.2. Badania sprawności hydraulicznej regulatorów wirowych
14.1.3. Uogólnienie wyników badań regulatorów wirowych
14.2. Zasady wymiarowania regulatorów wirowych
14.2.1. Procedura i dobór regulatora cylindrycznego
14.2.2. Procedura i dobór regulatora stożkowego
14.3. Nowoczesne konstrukcje regulatorów hydrodynamicznych

15. Podstawy projektowania i wymiarowania separatorów sedymentacyjno-flotacyjnych
15.1. Zanieczyszczenia w ściekach opadowych
15.1.1. Dane krajowe
15.1.2. Dane zagraniczne
15.2. Zasady podczyszczania ścieków opadowych
15.2.1. Układy technologiczne urządzeń
15.2.2. Dobór piaskowników
15.2.3. Dobór separatorów cieczy lekkich
15.3. Przykłady wymiarowania separatorów z wewnętrznymi obejściami
15.3.1. Separatory typu Hydro GD
15.3.2. Separatory typu Aquafix
15.3.3. Separatory typu S-OZ
15.3.4. Separatory typu B-L-K

Dane techniczne

autor Andrzej Kotowski
redaktor techniczny Tomasz Gąska
prawa autorskie Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.
ISBN 978-83-60956-26-7
rok wydania 2011
numer wydania I
format B4
okładka twarda
ilość stron 528

Produkty powiązane

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Partnerzy

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl