Relacja z Konferencji

politechnika warszawska
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej organizuje VI Ogólnokrajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt.: "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja", która odbędzie się w dniach 13-15 maja 2015 r. w ośrodku konferencyjnym w Dębem k/Warszawy.


TEMATYKA KONFERENCJI:
Celem Konferencji jest prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • problematyka prawna w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej,
 • problematyka wodnych instalacji przeciwpożarowych,
 • problematyka projektowania, wykonania, eksploatacji grawitacyjnych, ciśnieniowych i podciśnieniowych instalacji i sieci kanalizacyjnych w obrębie posesji i osiedli,
 • nowe technologie, materiały i urządzenia w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, badania urządzeń i właściwości hydraulicznych elementów instalacji,
 • programy komputerowe do projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • oszczędzanie wody i energii w budynkach ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia o świadectwach energetycznych dla obiektów budowlanych,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do przygotowywania wody ciepłej.
 • wtórne zanieczyszczenie wody wodociągowej w tym w szczególności wpływ materiału przewodów i uszczelnień na jakość przesyłanej nimi wody,
 • poprawa jakości wody w instalacjach wodociągowych,
 • pomiar zużycia wody, dobór wodomierzy,
 • warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji,
 • czyszczenie i renowacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • pompownie i przepompownie w budynkach, w obrębie posesji i na terenach osiedli,
 • systemy nadzorowania i monitoringu eksploatowanych instalacji,
 • problematyka ujmowania wody i odprowadzania oraz unieszkodliwiania ścieków w obrębie posesji,
 • problematyka lokalnego zagospodarowania wód opadowych.

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. 501-136-845, 22 234-53-38, fax. 22 825-29-92
e-mail: Jarek.Chudzicki@is.pw.edu.pl
Agnieszka.Malesinska@is.pw.edu.pl

Strona internetowa konferencji:
www.is.pw.edu.pl/konferencje

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW:
Zgłoszenia referatów i komunikatów (tytuł wraz ze streszczeniem o objętości ok. ½ strony) prosimy nadsyłać na adres organizatora konferencji do dnia 31 stycznia 2015 r. (z dopiskiem: „KONFERENCJA INSTALACJE WOD-KAN”).

O akceptacji zgłoszonych referatów poinformujemy listownie do dnia 15 lutego 2015 r.

Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów upływa 15 marca 2015 r.

Przyjęte referaty będą recenzowane i opublikowane jako rozdziały w recenzowanej monografii – pracy zbiorowej. Przewiduje się również opublikowanie wyróżnionych przez recenzentów referatów w czasopismach naukowo-technicznych objętych systemem punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mamy nadzieję, że referaty będą dotyczyły istotnych zagadnień naukowych i technicznych z zakresu projektowania, wykonania i eksploatacji zarówno instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji przeciwpożarowych jak i instalacji kanalizacyjnych odprowadzających ścieki bytowe oraz deszczowe.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich środowisk naukowych w kraju, projektantów, wykonawców i producentów oraz eksploatatorów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy także osoby z przedsiębiorstw wodociągowych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych i firm usługowych.

Mamy nadzieję, że Konferencja, tak jak dotychczas, będzie miejscem owocnej wymiany wiedzy, spostrzeżeń i poglądów dotyczących zarówno zagadnień teoretycznych jak i praktycznych z dziedziny wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Szczegółowy program konferencji

 

PATRONAT MEDIALNY

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Pliki (1)

Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl