Prenumerata regulamin

Regulamin zamawiania prenumeraty

1. Sklep internetowy www.seidel-przywecki.pl prowadzi sprzedaż czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w formie prenumeraty na okres 1 roku kalendarzowego. Prenumerata może być w formie papierowej (czasopisma wysyłane poczta do klienta) oraz elektronicznej ( pliki pdf z poszczególnymi wydaniami dostępne są do pobrania po zalogowaniu na konto w sklepie internetowym www.seidel-przywecki.pl),

2. Zamówienia można składać :

 • za pośrednictwem sklepu internetowego Wydawnictwa znajdującego się pod adresem: www seidel-przywecki.pl. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Kupujący powinien uprzednio zarejestrować się podając swoje dane określone w formularzu zamówienia. Prenumerata elektroniczna dostępna jest tylko po założeniu konta w sklepie internetowym,
 • listownie wysyłając wypełniony formularz zamówienia na adres: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., ul. Olchowa 67b, 05-509 Józefosław,
 • e-mailem:prenumerata@seidel-przywecki.pl lub zamowienia@seidel-przywecki.pl.

3. Dostawa czasopism zamawianych w formie prenumeraty w kraju i zagranicę realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego:

 • zamówione czasopisma w formie papierowej w prenumeracie krajowej doręczane są listem ekonomicznym, koszt dostawy pokrywa Wydawnictwo,
 • czasopisma w formie papierowej w prenumeracie zagranicznej wysyłane na adres zagraniczny wysyłane są na koszt Kupującego. Koszt dostawy ustalany jest na podstawie tabeli opłat Poczty Polskiej dla przesyłki zagranicznej dostępnej na stronie www.poczta-polska.pl,
 • czasopisma w formie elektronicznej dostarczane są w plikach pdf, każdorazowo do pobrania poprzez konto w sklepie internetowym www.seidel-przywecki.pl. Do odbierania plików pdf konieczne jest posiadanie konta w sklepie internetowym Wydawnictwa,

4. Termin wysyłki – zamówione czasopisma w prenumeracie Wydawnictwo wysyła w ciągu 4 dni od dnia wydania kolejnego numeru.

5. Zapłaty za zamówioną prenumeratę można dokonać:

 • przelewem, na rachunek bankowy Wydawnictwa o numerze: 80 1090 1056 0000 0000 0601 8037,
 • za pośrednictwem płatności elektronicznych PayU, 

6. Reklamacje - Pytania i reklamacje dotyczące zamówionej prenumeraty czasopism można zgłaszać telefonicznie pod numer telefonu (22) 877 31 88, w godzinach 9.00-16.00 lub przesyłając e-maila pod adres zamowienia@seidel-przywecki.pl

W przypadku uszkodzenia czasopisma w trakcie dostawy lub niedostarczenia egzemplarza czasopisma, Wydawnictwo wyśle zamówiony egzemplarz czasopisma ponownie, listem zwykłym ekonomicznym. (koszt dostawy ponosi Wydawnictwo).

Wszelkie reklamacje zgłoszone telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości e-mail będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławiu 05-509, ul. Olchowa 67b.

Dane są przetwarzane w celu realizacji prenumeraty oraz w przypadku wyrażenia zgody, w celach marketingowych.

8. Odstąpienie od umowy prenumeraty

 • Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prenumeraty czasopisma. Prawo do odstąpienia od umowy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia kosztów, wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Kupującemu pierwszego numeru czasopisma,
 • Kupujący, chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy składając pisemne oświadczenie wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną,
 • Termin do odstąpienia od umowy będzie zachowany, gdy Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od doręczenia mu pierwszego numeru czasopisma. W przypadku wysłania pisma pocztą, decyduje data stempla pocztowego,
 • Jeśli Kupującywysłał informację o odstąpieniu od umowy po upływie powyższego terminu,Kupujący zobowiązany jest zapłacić za czasopisma otrzymane do chwili, w której poinformował Wydawnictwo o odstąpieniu od umowy prenumeraty,
 • Prenumerata zostaje przedłużona automatycznie na kolejne lata jeśli nie zostanie wypowiedziana. Wypowiedzenia w formie pisemnej przyjmowane są do 15 listopada każdego roku. Wypowiedzenie można przesłać pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

9. Wydawnictwo informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w „Kodeksie dobrych praktyk wydawców prasy”, który został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby Wydawców Prasy w dniu 16 listopada 2005 r.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

 

Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl