Promocje
Pompy głębinowe ( Strączyński, Urbański, Solecki)
Pompy głębinowe ( Strączyński, Urbański, Solecki)
94,50 zł 85,00 zł 90,00 zł 80,95 zł
egz.
Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji (Tomasz Nowakowski)
Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji (Tomasz Nowakowski)
53,00 zł 19,00 zł 50,48 zł 18,10 zł
egz.
Biologia środowiska
Biologia środowiska
64,00 zł 40,00 zł 60,95 zł 38,10 zł
egz.
Dla autorów

Informacje ogólne dla autorów wszystkich artykułów:

 1. Redakcja "Forum Eksploatatora" i "Technologii Wody" przyjmuje do druku trzy rodzaje artykułów:
  a) artykuły naukowe, recenzowane
  b) artykuły techniczno-eksploatacyjne, nierecenzowane
  c) artykuły sponsorowane, nierecenzowane
 2. Autorzy materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego - zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej zdjęcia, ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.
 3. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów, a także dokonywania streszczeń.
 5. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.
 6. Wytyczne dla autorów:
 • Objętość artykułu powinna zawierać się w granicach: 12 000-30 000 znaków ze spacjami lub 6-16 stron znormalizowanego maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami).
 • Teksty można przesyłać mailem na adres: redakcja@seidel-przywecki.pl lub wraz z wydrukiem na płytach na adres wydawnictwa.
 • Artykuł naukowo-techniczny, recenzowany, powinien zawierać: tytuł po polsku i po angielsku, streszczenie i abstract, tekst właściwy oraz literaturę.
 • Artykuł techniczno-eksploatacyjny, nierecenzowany, powinien zawierać: tytuł po polsku i po angielsku, polskie streszczenie, tekst właściwy oraz literaturę .
 • Artykuł sponsorowany, nierecenzowany, powinien zawierać: tytuł i streszczenie po polsku oraz tekst właściwy (ewentualnie: literaturę).
 • Do artykułu należy dołączyć podstawowe informacje o autorze: imię i nazwisko; tytuły naukowe; nazwa uczelni/firmy, którą autor reprezentuje; adres miejsca pracy i do korespondencji.
 • Wszystkie bitmapy, grafiki, zdjęcia, wykresy, tabele itp. powinny być dostarczone w osobnych plikach, a w tekście należy zaznaczyć miejsce wstawienia grafiki (z dokładnym opisem umożliwiającym jednoznaczną identyfikację).

 

Szczegółowe informacje dla autorów artykułów naukowych:

 1. Redakcja przyjmuje do publikacji jako naukowy tekst autorski tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej lub równolegle w innych czasopismach ani materiałach z konferencji (kongresów, sympozjów), chyba że redakcja zamawia publikację innego rodzaju. Nadesłanie pracy do redakcji uważa się za jednoznaczne z oświadczeniem autora, że warunek ten jest spełniony.
 2. Autorzy otrzymują do podpisania umowę z Wydawnictwem Seidel-Przywecki o przeniesieniu praw autorskich na wyłączność wydawcy. Z chwilą podpisania umowy autorskiej następuje przeniesienie praw autorskich na wydawcę.
 3. Artykuły naukowo-techniczne redakcja oddaje do recenzji recenzentom wydawnictwa.
 4. Redakcja, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadziła procedurę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting (przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub jego roli nie została wymieniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (honorary authorship, przypadek, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji), polegającą na:
  wymaganiu od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
  wymaganiu informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure);
  Powyższe informacje autorzy umieszczają w formularzu autorskim, który wypełnia autor główny/zgłaszający manuskrypt.
  wyjaśnianiu w „Instrukcji dla autorów", że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.);
  dokumentowaniu wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 5. Redaktorów artykułów naukowych obowiązują również zasady ogólne dotyczące autorów wszystkich rodzajów artykułów. (informacje ogólne)
 6. Zasady recenzowania (zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego):
 • Każdy nadesłany artykuł naukowy jest poddawany recenzji - wysyłany anonimowo do recenzenta z listy recenzentów wydawnictwa, nieznanego autorowi z nazwiska.
 • Recenzja jest anonimowa i ma charakter pisemny.
 • Autor ma prawo do zapoznania się z recenzją i ustosunkowania się do uwag recenzenta.
 • Oceniane są następujące aspekty pracy:
  § oryginalność (czy artykuł zawiera nowe treści, wartości użytkowe lub badania)
  § konstrukcja (czy praca zawiera wszystkie niezbędne elementy - tytuł polski i angielski, wprowadzenie, metodykę badań, podsumowanie/wnioski, streszczenie, abstract i literaturę, czy między elementami pracy jest zależność logiczna i widać jasne powiązania, czy układ treści jest logiczny, a wywód przejrzysty);
  § badania (czy metody badań są odpowiednio dobrane, czy badania zostały przeprowadzone poprawnie, czy w tekście istnieją rzetelne odwołania do badań już przeprowadzonych - literatura);
  § rzetelność autorska (czy praca nie była wcześniej publikowana i czy stanowi osobisty dorobek autora/rów).
  Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów między nim a autorem/autorami, czyli o nieistnieniu bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, przyjaźń, związki prawne, konflikt), podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w okresie ostatnich dwóch lat.
 • Redakcja udostępnia na stronie internetowej wydawnictwa: www.seidel-przywecki.pl formularze recenzji.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
PROMOCJA TYGODNIA
Pompy głębinowe ( Strączyński, Urbański, Solecki)
Pompy głębinowe ( Strączyński, Urbański, Solecki)
94,50 zł 85,00 zł 90,00 zł 80,95 zł
egz.
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl