Dla autorów

Informacje ogólne dla autorów wszystkich artykułów:

 1. Redakcja "Forum Eksploatatora" i "Technologii Wody" przyjmuje do druku trzy rodzaje artykułów:
  a) artykuły naukowe, recenzowane
  b) artykuły techniczno-eksploatacyjne, nierecenzowane
  c) artykuły sponsorowane, nierecenzowane
 2. Autorzy materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego - zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej zdjęcia, ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.
 3. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów, a także dokonywania streszczeń.
 5. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.
 6. Wytyczne dla autorów:
 • Objętość artykułu powinna zawierać się w granicach: 12 000-30 000 znaków ze spacjami lub 6-16 stron znormalizowanego maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami).
 • Teksty można przesyłać mailem na adres: redakcja@seidel-przywecki.pl lub wraz z wydrukiem na płytach na adres wydawnictwa.
 • Artykuł naukowo-techniczny, recenzowany, powinien zawierać: tytuł po polsku i po angielsku, streszczenie i abstract, tekst właściwy oraz literaturę.
 • Artykuł techniczno-eksploatacyjny, nierecenzowany, powinien zawierać: tytuł po polsku i po angielsku, polskie streszczenie, tekst właściwy oraz literaturę .
 • Artykuł sponsorowany, nierecenzowany, powinien zawierać: tytuł i streszczenie po polsku oraz tekst właściwy (ewentualnie: literaturę).
 • Do artykułu należy dołączyć podstawowe informacje o autorze: imię i nazwisko; tytuły naukowe; nazwa uczelni/firmy, którą autor reprezentuje; adres miejsca pracy i do korespondencji.
 • Wszystkie bitmapy, grafiki, zdjęcia, wykresy, tabele itp. powinny być dostarczone w osobnych plikach, a w tekście należy zaznaczyć miejsce wstawienia grafiki (z dokładnym opisem umożliwiającym jednoznaczną identyfikację).

 

Szczegółowe informacje dla autorów artykułów naukowych:

 1. Redakcja przyjmuje do publikacji jako naukowy tekst autorski tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej lub równolegle w innych czasopismach ani materiałach z konferencji (kongresów, sympozjów), chyba że redakcja zamawia publikację innego rodzaju. Nadesłanie pracy do redakcji uważa się za jednoznaczne z oświadczeniem autora, że warunek ten jest spełniony.
 2. Autorzy otrzymują do podpisania umowę z Wydawnictwem Seidel-Przywecki o przeniesieniu praw autorskich na wyłączność wydawcy. Z chwilą podpisania umowy autorskiej następuje przeniesienie praw autorskich na wydawcę.
 3. Artykuły naukowo-techniczne redakcja oddaje do recenzji recenzentom wydawnictwa.
 4. Redakcja, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadziła procedurę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting (przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub jego roli nie została wymieniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (honorary authorship, przypadek, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji), polegającą na:
  wymaganiu od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
  wymaganiu informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure);
  Powyższe informacje autorzy umieszczają w formularzu autorskim, który wypełnia autor główny/zgłaszający manuskrypt.
  wyjaśnianiu w „Instrukcji dla autorów", że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.);
  dokumentowaniu wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 5. Redaktorów artykułów naukowych obowiązują również zasady ogólne dotyczące autorów wszystkich rodzajów artykułów. (informacje ogólne)
 6. Zasady recenzowania (zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego):
 • Każdy nadesłany artykuł naukowy jest poddawany recenzji - wysyłany anonimowo do recenzenta z listy recenzentów wydawnictwa, nieznanego autorowi z nazwiska.
 • Recenzja jest anonimowa i ma charakter pisemny.
 • Autor ma prawo do zapoznania się z recenzją i ustosunkowania się do uwag recenzenta.
 • Oceniane są następujące aspekty pracy:
  § oryginalność (czy artykuł zawiera nowe treści, wartości użytkowe lub badania)
  § konstrukcja (czy praca zawiera wszystkie niezbędne elementy - tytuł polski i angielski, wprowadzenie, metodykę badań, podsumowanie/wnioski, streszczenie, abstract i literaturę, czy między elementami pracy jest zależność logiczna i widać jasne powiązania, czy układ treści jest logiczny, a wywód przejrzysty);
  § badania (czy metody badań są odpowiednio dobrane, czy badania zostały przeprowadzone poprawnie, czy w tekście istnieją rzetelne odwołania do badań już przeprowadzonych - literatura);
  § rzetelność autorska (czy praca nie była wcześniej publikowana i czy stanowi osobisty dorobek autora/rów).
  Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów między nim a autorem/autorami, czyli o nieistnieniu bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, przyjaźń, związki prawne, konflikt), podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w okresie ostatnich dwóch lat.
 • Redakcja udostępnia na stronie internetowej wydawnictwa: www.seidel-przywecki.pl formularze recenzji.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl