Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków - poradnik inwestora (Heidrich) [wyd. II]

Dostępność: brak towaru
Cena brutto: 98,00 zł 98.00
Cena netto: 93,33 zł
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Jest to drugie wydanie unikatowej książki dotyczącej przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) poprawione i uzupełnione o nowe rozdziały. Obejmuje takie zagadnienia jak:

  • uwarunkowania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie budowy i eksploatacji POŚ
  • technologia i technika oczyszczania ścieków w POŚ
  • ekonomika i źródła finansowania POŚ
  • przygotowanie i realizacja inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem popełnianych błędów przez inwestora

 

Poradnik wzbogacony jest o Katalog POŚ stosowanych na terenach o zabudowie rozproszonej, czyli w przeważającej mierze na terenach wiejskich i na obrzeżach miast. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim programie gwarantuje dofinansowania do budowy POŚ informacje zawarte w katalogu zawierają cenne wskazówki pomocne przy podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu problemu oczyszczania ścieków w sytuacji braku możliwości podłączenia do kanalizacji.

Książkę dedykujemy wszystkim gminom, które w sytuacji braku możliwości podłączenia do kanalizacji zdecydowały się rozwinąć problem oczyszczania ścieków za pomocą POŚ. Skierowana jest ona również do projektantów przydomowych oczyszczalni ścieków, ich użytkowników, inwestorów i studentów wydziałów inżynierii środowiska.

:: SPIS TREŚCI ::

DZIAŁ I. Uwarunkowania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ)

1. Prawo Unii Europejskiej w zakresie budowy POŚ
1.1. Dyrektywa Rady dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
1.2. Ramowa Dyrektywa Wodna
1.3. Europejskie aprobaty techniczne
1.4 Europejskie Normy, Normy zharmonizowane
1.5. Deklaracja zgodności, CE

2. Prawo polskie w zakresie budowy POŚ
2.1. Ustawa Prawo wodne
2.2. Ustawa Prawo budowlane
2.3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2.4. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2.5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2.6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
2.7. Ustawa o wyrobach budowlanych
2.8. Ustawa Prawo zamówień publicznych
2.9. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
2.10. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków odprowadzania ścieków
2.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
2.12. Rozporządzanie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
2.13. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
2.14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
2.15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
2.16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
2.17. Polskie Normy
2.18. Aprobaty techniczne
2.19. Załączniki

DZIAŁ II. Technologia i technika oczyszczania ścieków w POŚ

3. Technologia oczyszczania ścieków w POŚ
3.1. Ogólne założenia technologiczne
3.2. Problematyka oczyszczania ścieków odprowadzanych z pojedynczych domów i ich małych zgrupowań
3.3. Ilość ścieków
3.4. Jakość ścieków
3.4.1. Wskaźniki zanieczyszczeń
3.5. Ładunki i stężenia zanieczyszczeń
3.6. Warunki odprowadzania ścieków do odbiornika
3.7. Układy technologiczne oczyszczalni ścieków
3.7.1. Operacje i procesy technologiczne
3.7.2. Rozwiązania technologiczne przydomowych oczyszczalni ścieków

4. Budowa POŚ
4.1. Osadniki gnilne
4.2. Drenaż rozsączający
4.3. Filtry piaskowe
4.4. Studnie chłonne
4.5. Złoża biologiczne
4.6. Urządzenia osadu czynnego
4.7. Hydrofitowe (hydrobotaniczne) oczyszczalnie ścieków
4.8. Gospodarka osadowa
4.9. Kanalizacja bezodpływowa

DZIAŁ III. Ekonomika i źródła finansowania POŚ

5. Ekonomika gospodarki ściekowej na terenach niezurbanizowanych
5.1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków jako sposób zaspokajania zbiorowej potrzeby mieszkańców w zakresie oczyszczania ścieków
5.2. Granica opłacalności stosowania zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków
5.3. Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków
5.4. Analiza kosztów wariantów inwestycyjnych jako kryterium wyboru systemu sanitacyjnego

6. Źródła finansowania budowy POŚ
6.1. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego
6.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6.3. EFRROW – PROW 2007-2013. Wpływ PROW 2007-2013 na gospodarkę ściekową obszarów wiejskich
6.4. Fundusze skandynawskie

DZIAŁ IV. Przygotowanie i realizacja inwestycji

7. Przygotowanie i realizacja inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem popełnianych błędów przez inwestora
7.1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dane techniczne

autor Zbigniew Heidrich
rok wydania 2013
format B5
okładka twarda
ilość stron 184
Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl