Pol Eko System, Poznań, 9-11 października 2019 r. Podsumowanie
Pol Eko System, Poznań, 9-11 października 2019 r.

POL-ECO SYSTEM 2019 – największe spotkanie branży komunalnej i ochrony środowiska

Najnowsze rozwiązania dla ochrony środowiska i sektora gospodarki komunalnej, a także liczne konferencje, szkolenia i debaty przyciągnęły na targi POL-ECO SYSTEM 8000 uczestników.

Najważniejsi politycy, przedstawiciele administracji samorządowej, świata nauki i biznesu uczestniczyli w targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Panele dyskusje dotyczące kluczowych tematów w ochronie środowiska towarzyszyły wystawom firm i spotkaniom ekspertów. Najnowsze rozwiązania dla branży zaprezentowało ponad 300 firm z 12 krajów. Wręczono 10 Złotych Medali MTP – najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku przyznawanych innowacyjnym produktom najwyższej jakości. Targi POL-ECO SYSTEM odwiedziło blisko 8000 osób o 15% więcej niż w roku ubiegłym. Uczestnicy mogli wziąć udział w ponad 50 konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach towarzyszącym targom.

– Targi POL-ECO SYSTEM to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń dla branży ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej. Są doskonałym miejscem do rzeczowych dyskusji i wymiany poglądów na tematy najbardziej nurtujące branżę ochrony środowiska i gospodarki odpadami. A dzięki spotkaniu w jednym miejscu przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji jest to możliwe. Targi POL-ECO SYSTEM to bez wątpienia doskonałe miejsce do zapoznania się z najnowszymi technologiami, produktami i usługami z zakresu techniki komunalnej, odpadów i recyklingu, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i odnawialnych źródeł energii – podkreśla Paulina Pietrzak, dyrektor projektu.

Temat przewodni tegorocznej edycji targów POL-ECO SYSTEM „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska" wpisuje się w podjęte przez Ministerstwo Środowiska działania, które przyczyniają się do poprawy systemu gospodarki odpadami. Minister środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że targi POL-ECO SYSTEM to dobre miejsce do debaty o bieżących wyzwaniach oraz o przyszłych kierunkach rozwoju w sferze ochrony środowiska. – Dbałość o środowisko to nasz obowiązek, który wynika z konieczności zapewnienia zasobów następnym pokoleniom. Odpowiedzią na to wyzwanie jest między innymi gospodarka o obiegu zamkniętym – zaznaczył minister środowiska. Podkreślił jednocześnie, że wysiłki w ochronie środowiska muszą prowadzić do tego, aby możliwie zminimalizować wpływ człowieka na ekosystem.

Kompleksowe rozwiązania dla branży

Tegoroczna edycja POL-ECO SYSTEM była odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na innowacyjne, rozwiązania dla ochrony środowiska oraz kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych inwestujących w nowoczesną gospodarkę odpadami. W przestrzeni wystawienniczej prezentowane zostały maszyny, urządzenia i technologie dla gospodarki odpadami, techniki komunalnej, recyklingu, a także do letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku na drogach i chodnikach. Nie zabrakło rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła i związanych z gospodarką wodno-ściekową. Produkty i usługi prezentowało ponad 300 firm z Polski, a także z Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Nowości i premiery rynkowe

Podczas targów POL-ECO SYSTEM zaprezentowano aż 22 nowości. Były to: Oczyszczacze powietrza ELIXAIR 200, ELIXAIR 400, E2100, ELIXAIR E416, E1250 (W.P.I.P.), System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master (IPP Sp. z o.o.), Technologia Biorol, Nawóz naturalny Biorol, (Ekotechnologie S.C.), Moduł fotowoltaiczny Mono FR60 FR 325WP (SOLUXTEC), Pompa głębinowa 4BLOCK, Elektroniczny sterownik pomp EASYPRO, System uzdatniania wody deszczowej AQUALOOP (MPI s.c.), Odpakowywacz i separator TWISTER produkcji Drycake, Mobilna prasa belująca MAC 112 z owijarką do bel produkcji Macpresse i PTF, Mobilny rębak WS/18-35D TK produkcji TS Industrie (Agrex-Eco Sp. z. o.o.), Systemy Szczotek Przemysłowych Zamiatarka Szczotkowa KASTELL ZL/S (KASTELL), Maszyna do szycia ultradźwiękowego i cięcia materiałów syntetycznych, tkanin oraz folii, Produkcja worków do odkurzaczy przy zastosowaniu technologii ultradźwiękowej, Cyfrowa zgrzewarka ultradźwiękowa 20kHz KWD-2620 (BOSMANN Sp. z o.o.), Belownica ORWAK COMPACT 3120 (Orwak Polska Sp. z o.o), Prasokontener Husmann MP 1000 TS (ARTechnic), eSwingo 200+ Kompaktowa zamiatarka elektryczna (Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o.).

Podczas targów miały miejsce dwie premiery. Pierwsza to nawóz naturalny Biorol firmy Ekotechnologie, który jest jedynym na rynku nawozem organicznym, otrzymywanym w wyniku innowacyjnego procesu, przetwarzania mieszanki komunalnych osadów ściekowych lub przemysłowych i popiołów pochodzących ze spalania biomasy. Druga premiera targów POL-ECO SYSTEM to uniwersalny szybkoobrotowy rozdrabniacz do drewna AXTOR 4510/6210 produkcji Komptech o mocy silnika 462 KM i masie poniżej 19 t w wersji na przyczepie nowy AXTOR 4510, który jest idealnym, kompaktowym rozwiązaniem 2 w 1 do rozdrabniania i zrębkowania biomasy..

Wyróżnienia i nagrody

Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich wręczyli minister Henryk Kowalczyk oraz prezes Zarządu Grupy MTP Przemysław Trawa. Otrzymało je dziesięciu przedsiębiorców, których eksponowane na targach produkty uzyskały najwyższą ocenę jury. Były to: Aerodynamiczny System Montażowy TRITO, Kanałowa prasa belująca Pronar HPBK-67HA, Pojemnik na odpady komunalne CONTENUR C1100 H / C1100TC H, Ramię wysięgnikowe KWT 651EP SAMASZ Sp. z o.o., Separator Powietrzny PROTECHNIKA Sp. z o.o. Sp. k., Zamiatarka Kärcher MC 250, System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master, Separator powietrzny Ecohog EH1500-SM1, Separator folii Matthiessen FR2000, Elektryczny przesiewacz bębnowy MAXX E z serii green efficiency® produkcji Komptech.

Dyrektor Targów POL-ECO SYSTEM Paulina Pietrzak wręczyła nagrody Acantus Aurens, które zostały przyznane za najlepsze aranżacje ekspozycji targowych. Otrzymali je: EKOCEL Sp. z o.o., Kärcher Sp. z o.o., CONTENUR Polska Sp. z .o.o oraz Miasteczko Resortu Środowiska, w którym swoją działalność prezentowało: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Lasy Państwowe - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Bank Ochrony Środowiska SA, a także Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas gali uroczystego otwarcia targów POL-ECO SYSTEM wręczono nagrody w trzeciej edycji konkursu Ministra Środowiska PRODUKT W OBIEGU. Targom towarzyszyła wystawa nominowanych w konkursie produktów lub projektów. Głównym zamysłem konkursu było wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekologii i gospodarki obiegu zamkniętego. W konkursie uczestniczyli w głównej mierze producenci, projektanci, dystrybutorzy i usługodawcy, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wszechstronna tematyka

Częścią integralną targów POL-ECO SYSTEM była organizowana po raz trzeci przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza EkoSfera. W części konferencyjnej odbyły się liczne panele dyskusyjne i debaty dotyczące trendów w sektorze odpadowym, transpozycji prawa unijnego do polskiego w zakresie tworzyw sztucznych, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ekologicznych aspektów budownictwa drewnianego czy ekozarządzania w firmach. W strefie wystawienniczej Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi jednostkami nadzorowanymi przez ministra środowiska zaprezentowało swoją działalność i osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska. W strefie tej znajdowały się wystawy: „30 wielkich inwestycji wspieranych przez NFOŚiGW”, „25 lat działania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, „25 lat rozwoju geotermii w Polsce”, „Zasoby surowcowe w Polsce”, „Wisła i jej środowisko”, a także wystawa „Forest” Lasów Państwowych oraz laureatów konkursu PRODUKT W OBIEGU. Nad EkoSferą patronat honorowy objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Targi POL-ECO SYSTEM były okazją do podsumowania działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w tym roku obchodzi jubileusz trzydziestu lat istnienia, a także do zaprezentowania kierunków dalszej aktywności tej instytucji.

Oprócz licznych sesji, konferencji i debat poświęconych gospodarce odpadami na targach nie zabrakło też tematów związanych z energetyką i smart city. Szczególnie interesujące obszary, których dotyczyły spotkania to rozwijająca się energetyka prosumencka, magazynowanie energii, klastry energii oraz odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców, samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Uczestnicy targów mogli również zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Rejestr BDO stanowi pierwszy element Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Od 1 stycznia 2020 r. cały obieg dokumentów związanych z gospodarką odpadami, w tym składanie wniosków do Rejestru BDO oraz prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań, będzie się odbywać elektronicznie.

Temat konferencji „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami” ściśle wiązał się ze zmianami, jakie następują w zabezpieczeniu przeciwpożarowym miejsc zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w związku z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o odpadach i nowym rozporządzeniem MSWiA w tym zakresie.

Ważne miejsce zajmowała dyskusja o przyszłości miast. Zagadnieniu temu było poświęcone towarzyszące targom Forum Rozwoju Miast. Jakie zatem powinny być miasta przyszłości? Według uczestników poznańskiego spotkania mają być inteligentne w takim stopniu, aby pomagały mieszkańcom w codziennym życiu i czyniły ich szczęśliwymi. Gość specjalny Forum, Charles Montgomery, autor książki „Miasto szczęśliwe", wskazuje na czynnik społeczny jako najważniejszy wyznacznik szczęścia. Według Montgomery'ego na poziom szczęścia w dużej mierze wpływają relacje społeczne. – Szczęśliwe miasta to takie, które umożliwiają mieszkańcom jak najwięcej okazji do spotkań i interakcji – mówi Charles Montgomery.

Podczas targów POL-ECO SYSTEM odbyły się także:

 • Briefing prasowy Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotra Woźnego i Prezesa Grupy MTP Przemysława Trawy
 • Pokazy ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Państwowej Straży Pożarnej
 • Szkolenie Moduł ewidencji odpadów Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
 • Forum Energii i Recyklingu
 • Konferencja naukowa Dochodzenia popożarowe – nauka i technika
 • Panele Eksperckie Lasów Państwowych oraz Polskiej Rady Pelletu
 • Szkolenie Zmiany przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Jak odnaleźć się  w nowej rzeczywistości?
 • Seminarium „Dorobek 30-lecia Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz perspektywy rozwoju Funduszu i systemu finasowania ochrony środowiska w Polsce”
 • Debaty z udziałem przedstawicieli samorządów i sektora bankowego
 • Forum Rozwoju Miast pn. „Ludzie, środowisko, technologia”
 • Młodzieżowy Kongres Klimatyczny
 • Konferencja techniczna „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami”
 • Konferencja Polski Moduł Bateryjny
 • Konferencja „Energetyka obywatelska teraz! Czysta energia dla miast”
 • Panele merytoryczne Ministerstwa Środowiska
 • Panele merytoryczne resortowych instytutów naukowo – badawczych (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)
 • Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment
 • Konferencja Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych
 • Wręczanie dyplomów programu „Solidny Partner”
 • Konferencja Forum Klimatycznego
 • Konferencja Programu Drzewo Franciszka 2019

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM odbędzie się w dniach 20-22 października 2020 roku.

www.polecosystem.pl

Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl