AquaTest-MO

Beata Szatkowska, DOT-EKO
Piotr Kowalski, Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
Aleksandra Jato-Mrozik, Gdańska Fundacja Wody

AquaTest-MO
– narzędzie on-line umożliwiające łagodzenie skutków niekontrolowanych zrzutów ładunków ścieków

W dzisiejszych czasach zautomatyzowana aparatura pomiarowa odgrywa bardzo ważną rolę w pracy oczyszczalni ścieków. Operatorzy oczyszczalni najchętniej pracują na urządzeniach pomiarowych, które nie są wymagające w utrzymaniu, czyli takich, przy których eksploatacji nie ma dużego nakładu pracy oraz, które do funkcjonowania nie potrzebują użycia znacznych ilości chemikaliów i innych materiałów. Dodatkowo powinny one być łatwe w instalacji. Zaletą byłaby również możliwość wykonywania pomiarów na miejscu (aby uniknąć długotrwałych analiz analitycznych), ułatwiając tym samym szybką reakcję i umożliwiając natychmiastową kontrolę procesów technologicznych.

Od momentu przyłączenia się Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, ze względu na konieczność dostosowania się do przepisów unijnych dotyczących parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, zostało zrealizowanych wiele nowych inwestycji, mających na celu poprawę jakości wód powierzchniowych poprzez zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni. Dodatkowo, cześć obiektów już wybudowanych zostało poddanych modernizacji. Duży nacisk był kładziony na poprawę monitoringu i kontroli procesów technologicznych.

Jednak, pomimo ogromu wykonanej pracy i postępu, wciąż istnieje wiele oczyszczalni ścieków mających poważne problemy ze spełnieniem unijnych norm ściekowych.

Polscy operatorzy oczyszczalni ścieków są zobligowani do spełnienia warunków dotyczących ich jakości, określanych przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (szczególne korzystanie z wód). Określone w przepisach limity zazwyczaj są związane z parametrami, takimi jak: biologiczne i chemiczne zapotrzebowanie na tlen, całkowita ilość zawiesiny, całkowita ilość azotu i fosforu. Dlatego, szczególną uwagę poświęca się monitorowaniu w procesie oczyszczania ścieków właśnie tych parametrów.

Projekt Monitoring jakości ścieków, w wersji angielskiej Waste WaterQuality Monitoring o akronimie WWQM, jest jednym z projektów realizowanych w ramach „Inicjatywy Ekoinowacje” będącej częścią Programu Unii Europejskiej o nazwie CIP – Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007–2013. W ramach projektu hiszpańska firma ADASA Sistemas z Barcelony, mająca pomysł na zastosowanie urządzenia do ciągłej kontroli jakości ścieków, zaprosiła do współpracy dwóch polskich partnerów – firmę konsultingowo-doradczą ­DOT-EKO z Gdańska oraz Gdańską Fundację Wody, centrum szkoleniowe dla kadr związanych z gospodarką wodno-ściekową. W ramach tego projektu (ECO/2/332979) polscy partnerzy wytypowali dwie oczyszczalnie do badań terenowych – oczyszczalnię w Skarszewach, woj. pomorskie, oraz oczyszczalnię w Iławie, woj. warmińsko-mazurskie. Oczyszczalnia w Skarszewach jest interesującym obiektem do badań ze względu na oczyszczanie dużych ilości ścieków dowożonych (gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych), zaś oczyszczalnia w Iławie – ze względu na dużą zmienność obciążenia powodowaną zmiennymi dopływami ścieków przemysłowych z przemysłu mięsnego.

Projekt ma na celu promowanie wykorzystania oraz wprowadzenia na rynek polski urządzenia aquaTest-MO, które jest innowacyjnym, wysokiej jakości sprzętem monitorującym i kontrolującym pracę oczyszczalni ścieków, opartym na systemie pomiarów parametrów ścieków on‑line. Stworzenie tego urządzenia jest wynikiem projektu badawczego finansowanego przez Hiszpańską Agencję Rozwoju Technologii (CDTI). Produkt ­aquaTest‑MO pozwala oczyszczalniom ścieków na prowadzenie przystępnego w cenie, monitoringu on‑line jakości zrzucanych ścieków (krótszy czas wykrywania i rozwiązywania ewentualnych problemów), co przekłada się na wyższą jakość oczyszczonych ścieków.

W trakcie trwania projektu WWQM urządzenia aquaTest-MO zostały pomyślnie zainstalowane na dwóch ww. oczyszczalniach ścieków w Polsce, gdzie testowana jest ich praca i użyteczność. Urządzenie to automatycznie i w sposób ciągły dokonuje pomiarów parametrów fizyko-chemicznych, takich jak pH, tlen rozpuszczony, potencjał redoks, przewodność, mętność oraz współczynnik absorpcji spektralnej, zbierając dane dla wszystkich mierzonych parametrów w jednym urządzeniu. Dane są zapisywane na serwerze i dostępne z każdego miejsca na ziemi przy dostępie do internetu.

Pierwsze rezultaty pokazały, że zastosowanie urządzenia ­aquaTest‑MO w procesie monitorowania jakości ścieków może skutkować złagodzeniem negatywnych efektów w przypadku nagłego obciążenia oczyszczalni niekontrolowanym zrzutem ścieków. Taki nieprzewidziany i niekontrolowany zrzut zdarzył się w oczyszczalni ścieków w Iławie, gdzie na główny ciąg technologiczny spłynął bardzo duży ładunek z przedsiębiorstwa przeróbki ziemniaków. Późniejsza analiza danych zainstalowanego urządzenia ­aquaTest‑MO pokazała, że zmiany w odczycie parametrów dały wiarygodną i szybką informację dotyczącą zakłóceń w procesie oczyszczania. W przyszłości na podstawie odczytu danych można będzie zapobiec degradacji osadu czynnego oraz dwutygodniowego okresu przywracania układu do normalnei pracy, a także wysokich kosztów, co miało miejsce podczas wspomnianego incydentu. Na podstawie analizy danych pracy oczyszczalni w trybie normalnym oraz analizy parametrów w sytuacjach odbiegających od normy, możliwe będzie ustanowienie poziomów alarmowych ostrzegających operatora, które umożliwią wyprzedzająco podjęcie odpowiednich działań.

 Rys. 1a       Rys. 1b

Rys. 1. Odczyty potencjału redoks oraz wspólczynnika absorpcji spektralnej na oczyszczalni ścieków w Iławie. a) tydzień poprzedzający awarię – stabilna praca; b) nagły zrzut i zakłócenie pracy oczyszczlani oraz okres przywracania oczyszczalni do normalnej pracy

Ponadto, w ramach projektu planowana jest próba poszukania korelacji pomiędzy wartościami mierzonych przez urządzenie parametrów, które operatorzy oczyszczalni są zobligowani kontrolować, i które są definiowane przez polskie Prawo wodne. Takie korelacje, dzięki którym odczyt parametrów urządzenia dałby bezpośrednią informacje o obligatoryjnych wielkościach mierzonych ścieków, byłyby dodatkowym atutem instrumentu.
AquaTest-MO wydaje się być wartościowym, efektywnym i wymagającym niewielkich nakładów finansowych narzędziem, służącym do oceny jakości ścieków, a tym samym do ich kontroli i monitoringu. Takie rozwiązania jak urządzenia ­aquaTest‑MO mają duży potencjał, aby pomóc operatorom oczyszczalni ścieków w optymalizacji procesów kontroli, a co za tym idzie, w spełnieniu coraz ostrzejszych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych.

Urządzenie dowiodło swojej wartości w kryzysowych sytuacjach, podczas zbyt dużego i gwałtownego obciążenia ładunkiem oczyszczalni.

Możliwości zintegrowanych pomiarów on-line powinny być wykorzystywane przez operatorów oczyszczalni ścieków w celu uniknięcia problemów eksploatacyjnych, co ostatecznie wiąże się z ochroną zbiorników wodnych (jeziora, morza, rzeki), będących odbiornikami oczyszczonych ścieków, przed nadmiernym zrzutem niechcianych i szkodliwych ładunków.

 

Reklama

Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl