DWA -A 131 Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym

Dostępność: brak towaru
Cena brutto: 272,00 zł 272.00
Cena netto: 259,05 zł
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Pierwsza wersja Wytycznej ATV-A 131 „Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym powyżej 5.000 mieszkańców” wydana w 1991 r. zawierała wskazówki do wymiarowania oczyszczalni z osadem czynnym z nitryfikacją i denitryfikacją bazujące na ładunku BZT5 mierzonym w dopływających ściekach. Druga wersja z 2000 r. zawiera już załącznik z tokiem wymiarowania opartym na ChZT. Ponieważ BZT5 nie pozwala na przeprowadzenie pełnego bilansu ilości osadów i zapotrzebowania na tlen oraz nie jest powszechnie oznaczanym wskaźnikiem, Komitet Techniczny KA-6 zdecydował o tym, że wymiarowanie takich oczyszczalni powinno bazować wyłącznie na ChZT. Obecnie ChZT jest podstawowym parametrem do wymiarowania i modelowania biologicznego oczyszczania ścieków mimo, iż rtęć stosowana w oznaczaniu tego parametru jako czynnik kompleksujący jony chlorkowe (patrz DIN 38409-41) została zakwalifikowana jako priorytetowa substancja niebezpieczna, która powinna być wycofana (Dyrektywa 2008/105/WE). Na podstawie rozporządzenia REACH (Rozporządzenie Nr. 1907/2006/WE) ograniczone zostało również zastosowanie dichromianu potasu jako substancji utleniającej. W opracowaniu jest nowe wydanie DIN 38409-41.
Ze względu na pozytywne doświadczenie na całym świecie z dotychczasową wytyczną ATV-DVWK-A 131, pozostawiono w niej statyczną metodę wymiarowania objętości komór osadu czynnego. Parametryzacja metody statycznej została przejęta z dotychczasowej metody wymiarowania i prowadzonej równolegle symulacji dynamicznej.
W przyszłości wyznaczanie obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń będzie bazować wyłącznie na podstawie Wytycznej ATV-DVWK-A 198. Dlatego jednostkowe ładunki zanieczyszczeń odnoszące się do różnych czasów zatrzymania w osadnikach wstępnych zostaną wyłączone z niniejszej Wytycznej i po aktualizacji będą zamieszczone w Wytycznej DWA-A 131.
Niniejsza wytyczna służy zasadniczo do wymiarowania jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym. W związku z odmiennym charakterem małych oczyszczalni ścieków tematyka ta została ujęta w osobnych opracowaniach – wytyczne DWA-A 222 i DWA-A 226, a w przypadku oczyszczalni przydomowych – materiały pomocnicze DWA-M 221.
Struktura tej wytycznej została ustalona tak, że zasady wyznaczania masy osadu niezbędnego do biologicznego oczyszczania ścieków podano końcu rozdziału 5. Dzięki temu może być stosowana nie tylko do wymiarowania jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym i osadnikami wtórnymi (Wytyczne DWA-A 131), lecz również do wymiarowania innych jednostopniowych oczyszczalni z osadem czynnym, np. reaktorów membranowych lub komór z sekwencyjną (naprzemienną) nitryfikacją i denitryfikacją.
Wytyczna dotyczy ścieków, które pochodzą głównie z gospodarstw domowych lub z instalacji i obiektów wykorzystywanych rolniczo, rzemieślniczo lub usługowo, o ile zanieczyszczenia zawarte w tego typu ściekach dadzą się biologicznie usunąć z taką samą skutecznością jak ze ścieków bytowo-gospodarczych. 

Wytyczna DWA A 131 wraz z programem obliczeniowym „Ekspert Osadu Czynnego” są w chwili obecnej najczęściej stosowanym w Europie narzędziem do wymiarowania oczyszczalni ścieków. 
Do wydania polskiego Wydawca dołączył suplement, który zawarty jest w treści wytycznej. 

 

::Spis treści::
Komentarz do wydania polskiego
Słowo Wstępne
Wskazówka dla użytkownika
1. Zakres zastosowania
1.1. Cel opracowania
1.2. Zakres stosowania
2. Skróty i oznaczenia
3. Opis procesu i przebieg obliczeń
3.1. Dane ogólne
3.2. Komory osadu czynnego
3.3. Osadniki wtórne
3.4. Etapy wymiarowania
4. Podstawy wymiarowania
4.1. Obciążenie oczyszczalni ładunkami zanieczyszczeń zawartymi w ściekach
4.2. Frakcje Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen (ChZT)
4.3. Wtórne obciążenie oczyszczalni ścieków ładunkiem zanieczyszczeń zawartym w wodach osadowych z beztlenowej przeróbki osadu
4.4. Sprawność oczyszczania osadników wstępnych
4.5. Wymiarowanie komór osadu czynnego na podstawie wyników badań
5. Wyznaczanie masy osadu czynnego
5.1. Wymagany wiek osadu
5.1.1. Wiadomości ogólne
5.1.2. Oczyszczalnie ścieków bez nitryfikacji
5.1.3. Oczyszczalnie ścieków z nitryfikacją
5.1.4. Oczyszczalnie ścieków z nitryfikacją
5.1.5. Oczyszczalnie ścieków z nitryfikacją i denitryfikacją
5.1.6. Oczyszczalnie ścieków z tlenową stabilizacją osadu
5.2. Określanie udziału objętościowego strefy denitryfikacji (VD/VK)
5.2.1. Wiadomości ogólne
5.2.2. Określanie przyrostu osadu
5.2.3. Wyznaczenie stężenia azotanów do denitryfikacji
5.2.4. Zapotrzebowanie tlenu do usuwania związków węgla organicznego
5.2.5. Porównanie zapotrzebowania tlenu z jego zasobami
5.3. Usuwanie fosforu
5.3.1. Podstawy
5.3.2. Obliczenie przyrostu osadu z eliminacji fosforu
5.4. Ilość masy osadu
6. Wymiarowanie osadników wtórnych
6.1. Obszar zastosowania
6.2. Indeks osadu i czas zagęszczania
6.3. Zawartość suchej masy w osadzie powrotnym
6.4. Stopień recyrkulacji oraz zawartość suchej masy osadu w dopływie do osadników wtórnych
6.5. Hydrauliczne obciążenie powierzchni i obciążenie objętością osadu
6.6. Powierzchnia osadników
6.7. Głębokość zbiornika
6.8. Konstrukcja wlotu
6.9. Obliczenia sprawdzające i kontrolne dla istniejących osadników wtórnych
6.10. Projektowanie systemu zgarniania osadu
7. Wymiarowanie komór osadu czynnego
7.1. Objętość komory osadu czynnego
7.2. Współczynnik recyrkulacji, czas trwania cyklu
7.3. Zapotrzebowanie na tlen
7.4. Pojemność kwasowa
7.5. Wymiarowanie tlenowego selektora
8. Zagadnienia projektowe i eksploatacyjne
8.1. Osadnik wstępny
8.2. Komora osadu czynnego
8.2.1. Konstrukcja zbiornika
8.2.2. Tworzenie się piany i warstwy osadu wyflotowanego (pływającego)
8.2.3. Regulacja pomp recyrkulacji wewnętrznej
8.2.4. Powstawanie azotynów w obiektach nie przeznaczonych do nitryfikacji
8.2.5. Biologiczne usuwanie fosforu
8.3. Osadnik wtórny
8.3.1. Ogólnie
8.3.2. Zbiorniki o przepływie głównie poziomym
8.3.3. Osadniki o przepływie głównie pionowym
8.4. Osad recyrkulowany
9. Modelowanie
9.1. Modelowanie biokinetyczne
9.2. Numeryczne modelowanie przepływów
10. Koszty oczyszczalni ścieków oraz ich oddziaływanie na środowisko
Załącznik A (informacyjny). Schemat wymiarowania denitryfikacji
Załącznik B (informacyjny). Dobór zgarniacza osadu
B.1. Obliczenia kontrolne zgarniacza z bilansem substancji stałych
B.2. Zgarniacze w okrągłych zbiornikach o przepływie horyzontalnym
B.3. Zgarniacze w zbiornikach prostokątnych
B.4. Sprawdzenie bilansu substancji stałych
Załącznik C (informacyjny). Wyznaczanie strefy przejściowej i buforowej
Źródła i literatura
Prawo
Prawo europejskie
Prawo federalne niemieckie
Przepisy techniczne
Normy DIN
Wytyczne DWA
Literatura

 

Autorzy: Praca zbiorowa

Wydanie oryginalne: czerwiec 2016

Tłumaczenie polskie: grudzień 2020

ISBN: 978-83-60956-66-3

Ilość stron: 92

Wydawca: Deutsche Vereinigung Fur Wasserwirtschaft e.V.
Wydawca w Polsce: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Format książki: wydanie papierowe

Dane techniczne

ISBN 978-83-60956-65-6
rok wydania 2016/2020
format A4
okładka miękka
ilość stron 92

Produkty powiązane

Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl